default alternative textdefault alternative textdefault alternative text

NESUTRUMPINTI NATŲ PAVADINIMAI
Do – Dominus – DIEVAS
Re – rerum – MATERIJA
Mi – miraculum – STEBUKLAS
Fa – familias рlanetarium – PLANETŲ ŠEIMA t.y. SAULĖS SISTEMA
Sol – solis – SAULĖ
La – lactea via – PAUKŠČIŲ TAKAS
Si – siderae – DANGUS

 

Syndicate content